Divizia de eficiență energetică           

Divizia de eficiență energetică  

E-mail: office@senys.ro

Telefon: +(40)232 - 217.248

Audit energetic instalații aer comprimat industrial

Evaluarea nivelurilor de utilizare a energiei în instalații aer comprimat industrial

 
 

Evaluarea nivelurilor de utilizare a
energiei în instalații
aer comprimat industrial

 

De cele mai multe ori, auditul energetic pentru aer comprimat industrial este ignorat, deși reprezintă una dintre cele mai mari oportunități de reducere a consumului de energie din industrie.

Aerul comprimat industrial este considerat a patra utilitate și are efecte directe asupra consumului de energie, fiind cea mai scumpă utilitate folosită în industria producătoare (conform studiilor realizare de Schneider Electric).

 
 

Măsuri rentabile de eficiență energetică (pot duce la economii de până la 30%)

 
 

Pentru a elimina pierderile însemnate din instalații aer comprimat industrial și a optimiza consumul de energie se analizează în detaliu următoarele elemente majore:

  • Producerea aerului comprimat

  • Distribuția aerului comprimat

  • Utilizarea aerului comprimat

 
 

 

Obligații legislative

Auditul realizat de Quartz Matrix SRL este în conformitate cu cerințele Legii eficienței energetice nr. 121 din 18.07.2014 și completată cu Legea 160 din 26.07.2016, adoptată de Parlamentul României. Prezenta lege transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 315 din 14 noiembrie 2012.

 

Echipamente folosite

Analizor de rețea CA 8335

Debitmetru ultrasonic Flexim Fluxus G608

Debitmetru portabil TransPortTM, model PT878GC

Anemometru Testo 425

Detector ultrasonic TRU POINTE® 1100

 

Descrierea unui audit aer comprimat industrial realizat de QUARTZ MATRIX

 
 

Realizarea unei radiografii detaliate a situației actuale prin măsurători specifice cu aparate de specialitate: analiza sistemului de producere, tratare, distribuție și consum aer comprimat industrial.

 

Evidențierea punctelor slabe și a oportunităților de îmbunătățire a performanței: identificarea scurgerilor din sistemul de distribuție aer comprimat, identificarea punctelor care generează pierderi de presiune, identificarea nivelurilor de performanță etc.

 

Identificarea soluțiilor optime de eficientizare a operării sistemelor de aer comprimat industrial și analiza tehnico-economică pentru soluțiile propuse (cost, investiție și perioadă de recuperare).


 
 

Aprecierea tehnico-economică a nivelului actual de performanțe.

 
 

Elaborarea de oferte tehnico-economice pentru implementarea proiectelor de eficientizare propuse pe baza oportunităților identificate.

 
 

Evidențierea economiilor de energie și a perioadei de recuperare a investițiilor.

 
 

Principii ce stau la baza
serviciilor de audit energetic oferite:

 
 

250 Audituri

Peste 250 de audituri energetice realizate pentru clienți din mediul industrial la nivel național

 

Aparatura

Aparatură de specialitate pentru efectuarea de măsurători în teren

 

ANRE

Autorizați ANRE

 
 

Service

Servicii de implementare, mentenanță și service autorizat

 

Consultanță

Experiență în oferirea de consultanță în alegerea soluțiilor potrivite nevoilor și specificului fiecărui client

 

Dezvoltare și integrare

Capabilitatea de dezvoltare și integrare hardware, software și comunicații în soluții unice, personalizate pe obiectivele de performanță ale beneficiarilor, maximizând astfel valoarea adusă acestora

 
 

 

Beneficii

 

Radiografie și analiză instalații aer comprimat industrial;

Identificarea punctelor unde se poate interveni pentru reducerea costurilor și creșterea siguranței în alimentare;

Evidențierea costurilor de investiții a măsurilor de îmbunătățire propuse și calcule legate de perioada de recuperare a acestora.

 

CONSULTAȚI UN SPECIALIST

 
 

Bine de știut!

 

Întreruperea alimentării cu aer comprimat industrial a unei fabrici poate avea efecte negative asemănătoare cu cele din urma unei pene de curent. De aceea, principala cerință pentru instalații aer comprimat moderne este disponibilitatea maximă.

Întrucât cheltuielile cu energia și întreținerea reprezintă aproximativ 80% din costurile totale de exploatare a sistemului de aer comprimat este important să se acorde o atenție deosebită analizei, planificării și achiziției. Beneficiul direct se va reflecta ulterior în factura de la energie.

Auditul presupune luarea în considerare a unei mari varietăți de elemente ale sistemului și selectarea combinației optime de componente corespunzătoare fiecărei instalații aer comprimat industrial. Nu există două sisteme identice și fiecare este conceput în așa fel încât să îndeplinească cerințele clientului.

Fie că se instalează un nou sistem sau se verifică unul existent, este necesar să se determine cererea de aer comprimat industrial. Auditul asigură nu numai o colectare a datelor, ci înregistrează și perioadele variabile de încărcare pentru a verifica dimensionarea compresoarelor și interacțiunea dintre acestea în timpul funcționării. Astfel, se creează o viziune de ansamblu asupra sistemului de aer comprimat ce ia în considerare numărul compresoarelor, tipul acestora, tipul de răcire, dimensiunea vaselor tampon, tratarea aerului și diametrul conductelor.

Sistemul de tratare a aerului trebuie să fie eficient, cu pierderi minime de presiune și să fie capabil să facă față cererilor de funcționare atât la încărcarea maximă, cât și la cea parțială.

 
 

Măsuri de creștere a eficienței energetice
propuse la diferiți agenți economici

 

 

 

S.C. TURBOMECANICA S.A

Montarea unui vas de tampon de aer comprimat de 8.000 litri în stația de compresoare, generând economii de energie electrică de cca. 161,65 MWh/an

citiți mai mult...
 

S.C. ROMAERO S.A. Băneasa

Eliminarea pierderilor de aer comprimat la nivelul elementelor uzate din rețeaua de distribuție aer comprimat, generând..

citiți mai mult...
 

S.C. CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A., uzina Medgidia

Eliminarea pierderilor la nivelul elementelor uzate din rețeaua de aer comprimat. Mentenanța și înlocuirea elementelor

citiți mai mult...
 
 
 
 
 

Referințe:

CRH Târgu-Jiu | CHR Hoghiz | CHR Medgidia | Delphi Diesel Systems | Romaero S.A.