Divizia de eficiență energetică           

Divizia de eficiență energetică  

E-mail: office@senys.ro

Telefon: +(40)232 - 217.248

KMR IoT

Sistem management mentenanță utilaje

 
 
 

KMR este un sistem pentru managementul mentenanței ce integrează tehnologii IoT (Internet of Things), destinat planificării și organizării activității de mentenanță a echipamentelor dintr-o fabrică, companie sau clădire de birouri.

 

Rolul său principal este de a organiza eficient întreaga activitate de mentenanță și de a oferi personalului responsabil control asupra echipamentelor, materialelor, activităților și costurilor asociate mentenanței. KMR pune accent pe preluare automată de la echipamente / utilaje a informațiilor utile pentru managementul mentenanței: timpul de funcționare, vibrațiile, temperatura, nivelul, debitul și concentrația.

 

 

Sistemul de mentenanță utilaje KMR

 
Utilaje și echipamente
 
Reducerea downtime-ului
 
Mentenanță corectivă
 
Mentenanță preventivă și predictivă
 
Planificarea activității de mentenanță
 
Înregistrarea orelor de funcționare
 
Tehnicieni
 
Alocare sarcini de lucru pentru tehnicieni (tichete, solicitări)
 
Acces la resurse: manual service, istoric intervenții, situații similare
 
Alerte, notificări și informații în timp real
 
Mobilitate - interfață web (laptop / tabletă / telefon)
 
 
Rapoarte
 
Rapoarte sarcini de lucru alocate tehnicieni (tichete / solicitări)
 
Rapoarte materiale: top costuri, top utilizări
 
Rapoarte utilaje: costuri revizii, număr revizii
 
Rapoarte revizii / intervenții: top costuri, întârziate, planificate
 
Materiale mentenanță și intervenții
 
Controlul costurilor
 
Controlul stocurilor
 
Planificarea materialelor necesare  
 
 
 

Aplicația KMR:

 
 

Configurabil pe roluri și permisiuni pentru personalul participant la mentenanță

 

Modul de ticketing – alocare sarcini de lucru tehnicieni (tichete / solicitări)

 

Mentenanță preventivă și predictivă

 

Rapoarte diversificate revizii, intervenții, utilaje, materiale, sarcini de lucru alocate

 

Alerte, notificări și informații în timp real

 

Mobilitate interfață web (laptop, tabletă, telefon)

 

 
 

CARACTERISTICI

 

Managementul echipamentelor

 

Bază de date completă cu toate echipamentele supuse activității de mentenanță/reparații. Adăugați aici toate echipamentele cu informații despre: denumire, număr inventar, locație, perioadă de garanție, data punerii în funcțiune, contor de funcționare, imagini, date suplimentare de interes

 

Managementul mentenanței
preventive și predictive

 

Aplicația are capabilitatea de a te atenționa înainte ca un utilaj să se defecteze. Totul se realizează conform unui plan de lucru configurat în prealabil în aplicație.

Managementul reviziilor/intervențiilor

 

Planificarea și managementul mentenanței/intervențiilor pentru fiecare echipament: tip revizie/mentenanță, tehnician/furnizor responsabil, dată, alertare, status, diagnostic, sarcini, materiale folosite, documente asociate, costuri

 
 
 

Managementul materialelor

 

Acces în timp real la informații actualizate despre materialele necesare pentru mentenanță/reparații: denumire, producător, stoc existent, preț. Listele de materiale se pot importa și exporta din fisiere Excel

 

Raportare

 

Pot fi generate 10 tipuri de rapoarte pentru:

materiale pot fi pe: top utilizări, top costuri, detalii utilizare material

echipamente: top număr revizii, top costuri revizii, detalii revizii echipament

revizii/intervenții: top costuri, revizii/intervenții întârziate, revizii ce urmează conform contorului de funcționare, situații similare

sarcini de lucru alocate tehnicienilor: tichete și solicitări, manuale de utilizare a echipamentelor, manuale de service, procese verbale, istoricul reviziilor și intervențiilor pentru fiecare echipament.

 

 

ADRESABILITATE

 • Producători industriali

 • Universități, școli

 • Firme de curierat

 • Office

 • Administrație publică

 • Spitale, policlinici

 

 
 
 

BENEFICII

 

Planificare, monitorizare și implementare eficiență

Adio hârtii, dosare stufoase sau fișiere cu planificarea lucrărilor de mentenanță sau intervenții! Managementul mentenanței se face acum extrem de simplu, rapid și eficient. Aveți acces la informațiile care vă interesează în orice moment pentru a lua eficient decizii rapide.

 

Mentenanță preventivă și predictivă

Asigurați funcționarea continuă a echipamentelor și reduceți downtime-ul. Preveniți apariția defecțiunilor accidentale, reduceți uzura componentelor dinamice și statice. Reduceți costurile totale de mentenanță prin monitorizarea stării tehnice a echipamentelor și comportării acestora în timp , în vederea stabilirii necesarului de lucrări de la prima reparație planificată.

 

Control asupra activității

Aveți o imagine de ansamblu asupra activității de mentenanță, precum și informații specifice fiecărei acțiuni implementate sau planificate. Aveți control deplin asupra întregii activități (echipamente, materiale, responsabili) și asupra costurilor implicate.

 

Modul de ticketing

Reduceți timpul de răspuns prin alocarea sarcinilor de lucru către tehnicieni (tichete / solicitări), evaluați personalul și întocmiți rapoarte de activitate. Distribuiți în mod echilibrat sarcinile și monitorizați eficient activitățile și productivitatea angajaților.

Utilajele înregistrate în sistemul KMR sunt asociate unui QR Cone unic care odată scanat permite tehnicienilor logați în sistem să înceapă rezolvarea tichetelor atribuite per fiecare utilaj. Astfel este înregistrată activitatea angajaților și statusul tichetelor.

Pe lângă gestionarea tichetelor, simpla scanare a QR Codului oferă angajaților autorizați acces instant la informații despre utilaj (specificațiile tehnice, istoricul mentenanței, ore de funcționare, status revizie, manuale de utilizare și orice alt material necesar pentru desfășurarea activității).

Arhivare și istoric al activității

Arhivați în aplicație orice material pe care il considerați util pentru activitatea de mentenanță - manuale de utilizare a echipamentelor, manuale de service, procese verbale etc. Aveți acces rapid și facil la istoricul reviziilor și intervențiilor pentru fiecare echipament. Astfel vă puteți stabili cu ușurință necesarul de materiale și lucrări în funcție de situațiile de la reparațiile anterioare.

 

Raportare specifică

Realizați analize și luați decizii pe baza rapoartelor specifice generate de aplicație, informații extrem de utile pentru: management, departamentul economic și departamentul de mentenanță.

 • Validați calitatea activităților de lucru. Puteți detecta rapid echipamentele cu defecțiuni frecvente, pot fi identificate acțiuni abuzive sau irelevante, zonele ce dau cele mai bune rezultate și care sunt zonele în care se înregistrează pierderi

 • Gestionați inventarul și raportarea bugetului în funcție de necesități

 • Puteți afla informații legate de echipamentele mai eficiente sau mai slabe în funcție de cele care produc cele mai multe cheltuieli de întreținere (top cheltuieli, top utilizări, top revizii etc.)

 • Oprtimizați activitatea angajaților și producția utilizând previzionate

 • Analizați impactul măsurilor implementate

 • Dovediți eficiența în management și producție a companiei pentru atragerea de noi contracte

 

Mobilitate

Tot timpul informat în timp util cu privire la activitatea desfășurată. Intervenții rapide pentru corectarea neregularităților. Aplicația dispune de interfață web ce vă permite acces la informații în permanență de oriunde este internet, indiferent dacă utilizați calculator, tabletă sau telefon mobil.

 

Notificări și alerte E-MAIL + SMS

Simplificați procesul și creșteți rapiditatea efectuării intervențiilor de lucru. Aveți acces în timp real la informații / decizii, aveți siguranța că informațiile exacte și detaliate sunt transmise către persoanele potrivite, la momentul potrivit.

 
 

   SOLICITAȚI UN DEMO GRATUIT

 

 

Referințe:

 

”Prin utilizarea KMR la Artifex, am reușit să ne atingem obiectivele propuse: un registru
detalitat al tuturor echipamentelor noastre, un plan de întreținere preventivă și
reducerea costurilor cu mentenanța. Pe tot parcursul procesului de consultanță, am
avut parte de suport atât din partea echipei de vânzări, cât și pe parte tehnică,
beneficiind în final de instruirea necesară pentru utilizarea eficientă a aplicației.”