airCONSUM

Sistem monitorizare aer comprimat

informații comerciale cu potențial interes pentru mine, despre produsele, soluțiile și serviciile din portofoliul SC QUARTZ MATRIX SRL, conform Declarației privind confidențialitatea datelor. În baza acestui acord voi primi informări si materiale promoționale, până la solicitarea mea de dezabonare

airCONSUM, dezvoltat integral de către departamentul de Cercetare și Dezvoltare al Quartz Matrix, reprezintă o aplicație integrată complexă care permite optimizarea structurii şi tehnologiilor utilizate, pe trei componente: evaluarea indicatorilor de performanţă energetică, monitorizarea ciclurilor de lucru şi a încadrării în disciplina tehnologică.

 • urmărirea parametrilor tehnici de generare, distribuţie şi consum

 • evidenţierea parametrilor calitativi ai distribuţiei și mentenanţei

 • detectarea rapidă a pierderilor în sistem

 • urmărirea operaţiilor de mentenanţă şi planificarea lor

 • fundamentarea cerinţelor tehnice ale punctelor de consum

 • determinarea setărilor optime ale parametrilor de funcţionare

 • controlul optimal pentru reducerea costurilor asociate aerului comprimat
 
 
 • evidenţierea costurilor asociate aerului comprimat
 • defalcarea costurilor pe centre de cost, linii tehnologice, loturi de produse, intervale de operare
 • bugetarea şi urmărirea încadrării în costurile alocate
 • calcularea indicatorilor cheie de performanţă ai sistemului de aer comprimat, în anumite intervale sau pe anumite zone
 • fundamentarea tehnică şi economică pentru măsuri de creştere a eficienţei şi măsurarea efectelor produse
 • întărirea disciplinei tehnologice de utilizare a aerului comprimat
 • eficientizarea mentenanţei sistemului

Componenţa sistemului de monitorizare aer comprimat airCONSUM:

GRAFICA air consum

 • Alocarea şi urmărirea cotelor bugetate pentru diverse centre de cost

 • Încadrarea consumurilor energetice în valorile contractate

 • Generarea precisă a previzionatelor de consum

 • Urmărirea consumurilor specifice pe locaţii şi zone, responsabilizarea locală şi monitorizarea centrală
 • Implementaea unor măsuri rezultate din analize şi rapoarte
 • Eliminarea consumurilor parazite şi întărirea disciplinei de utilizare

 • Calculul exact al costului şi intensităţii energetice/locaţie
 • Eficientizarea utilizării resurselor de energie și eficiență energetică în industrie

 • Analiza calităţii distribuţiei şi consumului aerului comprimat în instalații aer comprimat industrial
 • Monitorizarea parametrilor fizici şi mentenanţă preventivă pentru prevenirea pierderilor şi a defectelor majore la utilaje

Opţional, sistemul de monitorizare consumuri aer comprimat airCONSUM permite introducerea informaţiilor de mentenanţă pentru instalaţii de aer comprimat industrial, cu avertizare la termenele de efectuare a operaţiilor (operaţii planificate şi de tip intervenţie la incident). airCONSUM asigură accesul securizat pe bază de nume și parolă.

audit_top_right

PROIECTE IMPLEMENTATE

audit_top_left

Referințe: &nbsp&nbsp&nbsp

Delphi Diesel Systems | Continental Powertrain Romania | Electrolux Romania S.A. | Recomplast