Divizia de eficiență energetică           

Divizia de eficiență energetică  

E-mail: office@senys.ro

Telefon: +(40)232 - 217.248

Audit energetic industrial

Experiență de peste 10 ani în domeniul serviciilor și soluțiilor de eficiență energetică

 
 
 • Peste 250 de audituri energetice realizate

 • Peste 250 de clienți din mediul industrial la nivel național

 • Autorizați ANRE

Experții Quartz Matrix dețin expertiza necesară și autorizațiile pentru realizarea de:

 • Bilanțuri electroenergetice

 • Bilanțuri termoenergetice

 • Bilanțuri energetice complexe

 
Descarcă broșura
 
 • Specialiști sunt alocați pentru efectuarea activităților de audit energetic industrial

Auditor energetic

persoană juridică autorizată

ANRE clasa II complex nr. 83/2014

3 auditori energeticieni autorizaţi

pentru bilanţ electroenergetic și bilanț termoenergetic

Auditor energetic autorizat

clasa I complex nr. 460/2014 & 461/2014,

ANRE clasa I electroenergetic nr. 459/2014,

5 ingineri energeticieni autorizați

ANRE cu gradele II A, III B

 
 
 

Descrierea unui audit energetic industrial
realizat de QUARTZ MATRIX

 
 

1

Stabilirea de comun acord cu beneficiarul a conturului de bilanț energetic analizat, axat pe zonele cu potențial de eficiență și reducere a consumurilor

2

Identificarea principalelor fluxuri energetice folosite (energie electrică, gaz metan, aer comprimat, apă, abur etc.)

3

Inspecția detaliată a tuturor instalațiilor supuse auditării, în vederea stabilirii gradului de uzură a echipamentelor

4

Identificarea caracteristicilor tehnice ale principalelor agregate şi instalaţii

5

Culegerea de date specifice fiecărui tip de instalație și informații, în scopul identificării celor mai eficiente soluții tehnice de reducere a consumurilor energetice

6

Stabilirea schemelor și punctelor de măsură unde vor fi montate instrumentele de măsură pentru obținerea unor informații cât mai corecte asupra stării instalațiilor și echipamentelor

7

Măsurători energetice în punctele cheie ale sistemului de distribuție și consum

8

 • Calcule și întocmirea unui bilanț energetic real pentru a pune în evidență următoarele:

 • Diagramele de consum și pierderi;

 • Lista echipamentelor cu funcționare sub standard și zonele de pierderi;

 • Identificarea utilajelor și echipamentelor neperformante energetic și tehnologic;

 • Evidențierea principalelor oportunități de intervenție pentru scăderea consumului energetic în produsul final.

9

 • Redactarea unui plan de măsuri și acțiuni pentru creșterea eficienței energetice care conține:

 • Sinteza raportului de analiză cu principalele caracteristici energetice ce atestă performanţa energetică actuală a instalaţiei auditate;

 • Prezentarea detaliată a pachetelor de măsuri tehnice propuse pentru modernizarea energetică;

 • Date de intrare pentru analiza economică a măsurilor tehnice preconizate;

 • Costul de implementare a soluțiilor de modernizare energetică preconizate;

 • Perioada de amortizare a investiției propuse.

 
 

Beneficii

 • Se realizează o imagine globală și clară asupra eficienței energetice pentru procesele interne ale companiei.

 • Sunt evidențiate pierderile pe zonele de intrare/producție, distribuție și consum.

 • Cuantificarea costurilor cu economia de energie.

 • Se fundamentează economic categoriile de măsuri, pe baza efectelor estimate și a timpului de recuperare a investiției.

 • Se identifică principalele oportunități de reducere a consumurilor și se recomandă tehnologiile și echipamentele de implementare a acestor măsuri.

 
 

Măsuri de creștere a eficienței energetice propuse la diferiți agenți economici

 

În vederea identificării soluțiilor de reducere a consumurilor și a costurilor cu energia, specialiștii noștri au realizat diverse audituri energetice industriale ce vizează instalațiile cu potențialul cel mai ridicat de eficiență energetică.

 

În urma efectuării unor măsurători/calcule/analize complexe în punctele cheie ale sistemului de distribuție și consum, soluțiile identificate s-au concretizat în Planul de măsuri și acțiuni pentru creșterea eficienței energetice. Companii care au realizat și implementat astfel de planuri sunt:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referințe audituri energetice industriale
realizate de QUARTZ MATRIX