Divizia de eficiență energetică           

Divizia de eficiență energetică  

E-mail: office@senys.ro

Telefon: +(40)232 - 217.248

e-Net

Sistem monitorizare consumuri energetice

 
 

Obțineți eficiență
energetică operațională

Utilizând sistemul e-Net obțineți eficiență energetică operațională prin monitorizarea consumurilor energetice, urmărirea încadrării în bugetele de consum alocate și identificarea rapidă a zonelor care au consumuri crescute. Sistemul e-Net este un instrument esențial pentru monitorizare consum energie electrică și asigurarea unui management energetic de performanță în contextul dat de Legea 121/2014 privind eficiența energetică și în sprijinul implementării standardului ISO 50001:2011.

 
 
 
 
 

Soluție de monitorizare în timp real pentru

Energie electrică

Gaz natural

Apă

Abur și energie termică

Agenți termici răcire/încălzire

 

Beneficiile utilizării sistemului de telegestiune e-Net

 
 • Instrument indispensabil pentru realizarea strategiei privind gestiunea resurselor energetice alocate companiei de către coordonatorul programului de management energetic (managerul energetic) prin valorificarea datelor obținute de către sistem, în vederea argumentării deciziilor de diminuare a costurilor energetice

 • Evidențiați consumurile și implicit costurile necesare operării și cele reziduale

 • Monitorizați în timp real sistemul de consum și distribuție pentru energie și utilități

 • Evitați plata penalităților din cauza depășirii limitelor în vârf de sarcină, sistemul generând alarme la limitele presetate

 • Utilizați datele obținute la generarea previzionatelor de consum, implicit la alegerea contractului optim și al furnizorului la achiziționarea energiei în condițiile cele mai avantajoase

 • Determinați exact eficiența energetică a locațiilor sau zonelor de producție

 • Evaluați eficiența măsurilor de reducere consumuri și intensitate energetică prin compararea datelor

 • Evaluați eficiența energetică a tehnologiilor din companie, evoluția parametrilor energetici ai acestora, durata de funcționare, anomalii în regimul de funcționare

 
 

Funcţiile sistemului de management energetic şi utilităţi e-Net

 

Măsoară parametrii cantitativi şi calitativi la care se face consumul şi distribuţia internă a energiei

Culege datele şi formează baza de date pentru istoric

Generează şi publică rapoarte, care sunt configurabile pe profile de utilizatori

Măsoară consumurile de utilităţi (apă, gaz natural, energie termică, aer comprimat)

Transmite aceste informaţii către consola de management energetic si dispecerat

Generează alarme şi control în timp real

 

Afişează mărimile măsurate prin intermediul interfeţei om-maşină şi preia, prin intermediul acesteia, configurările şi comenzile

 

 
 
 
 
 
 

Funcţiile sistemului de management energetic şi utilităţi e-Net

Sistemul este dezvoltat integral de către Departamentul de Cercetare-Dezvoltare al companiei Ouartz Matrix. În acest sens, aplicația poate fi personalizată pe specificațiile identificate la sediul clientului și în conformitate cu nevoile și așteptările acestuia. Sistemul poate astfel:

 
accesibil
configurabil
GENERATOR DE RAPOARTE
flexibil
Partajabil
contori
 

Să fie accesibil din orice locație pentru utilizatori autorizați, prin internet, sub forma unor pagini web dinamice

Să fie configurat în funcție de tipul sau profilul utilizatorului

Să genereze automat rapoarte la intervale programabile

Să fie extins în funcție de numărul de puncte de măsură dorite sau identificate în urma realizării unui audit energetic industrial

Să ofere posibilitatea de organizare a punctelor de măsură în orice configurație (ex. centre de cost, zone de producție etc.)

Să ofere flexibilitate în integrarea unei multitudini de tipuri de contori de la diferiți producători

 
 

Cine poate utiliza sistemul e-Net?

Manageri
Departamentul Tehnic
Departamentul Comercial
 
 

Pentru bugetarea energetică a centrelor de cost și a activităților

 

Instrument de evaluare a eficienței acțiunilor de reducere

 

Pentru identificarea bazei de selecție pentru zonele de introducere a tehnologiilor de reducere a consumurilor energetice

 

Instrument pentru ridicarea disciplinei de utilizare a resurselor și conștientizare a eforturilor de mediu

 
 

Pentru urmărirea parametrilor de consum și distribuție, calitatea agentului și a distribuției

 
 

Analiza datelor în vederea identificării și eliminării pierderilor interne de distribuție și a utilizării ineficiente

 
 

Pentru prevenirea avariilor prin setarea de alarme și analiza incidentelor

 
 
 

Instrument pentru calculul intensității energetice pe locații sau zone

 
 

Instrument pentru calculul exact al costurilor energetice din componența costurilor operaționale

 
 

Instrument pentru alocarea costurilor energetice pe centre de profit

 

Instalarea sistemului de monitorizare consumuri energetice e-Net se realizează prin dotarea cu echipamente de contorizare, monitorizare și control, prevăzute cu interfețe de comunicație a datelor conectate la o consolă de management și dispecerat.

 
 

Componentele sistemului:

Echipamente de măsură

|

Comunicație

|

Aplicație software

 
 
 
 
 
Modulele funcționale software și hardware permit
Aplicația software permite
 
 • Măsurarea parametrilor cantitativi și calitativi la care se face consumul și distribuția internă a energiei

 • Transmiterea acestor informații către punctul de consolidare

 • Culegerea datelor și formarea bazelor de date pentru istoric

 • Generarea alarmelor și controalelor în timp real

 • Afișarea mărimilor măsurate prin intermediul interfeței om-mașină și preluarea prin intermediul acesteia a configurărilor și comenzilor

 • Generarea și publicarea rapoartelor, configurabile pe profile de utilizatori

 • Configurarea structurii: sistem – canale culegere date, protocoale de comunicație, mărimi culese, praguri de generare alarme și transmiterea lor pe grupe de raportare (centre de profit, linii tehnologice, loturi), structură rapoarte istoric (mărimi), mod de prezentare (grafic sau tabelar) și perioade de timp

 • Autentificarea utilizatorilor – jurnalizarea acțiunilor utilizatorilor

 • Afișarea mărimilor culese în timp real (numeric, grafic sau combinat)

 • Generarea și trimiterea la distanță de alarme și rapoarte (tabelare și/sau grafice) – automate sau manuale

 • Urmărirea mărimilor bugetate (consumuri pe centre de cost, unități, zone, perioade)

 

Referințe:

Delphi Diesel Systems | ARCTIC S.A. | Continental Powertrain Romania | Continental Automotive Systems | Electrolux Romania S.A. | Romaero S.A. | Timken Romania S.A. | Ceramica - Brikston | Recomplast | Celestica Romania | Cummins Generator Technologies S.A. | Roca Obiecte Sanitare SRL