Manager energetic

informații comerciale cu potențial interes pentru mine, despre produsele, soluțiile și serviciile din portofoliul SC QUARTZ MATRIX SRL, conform Declarației privind confidențialitatea datelor. În baza acestui acord voi primi informări si materiale promoționale, până la solicitarea mea de dezabonare

Calitatea, experiența și profesionalismul serviciului de management energetic oferit de compania Quartz Matrix se confirmă printr-un portofoliu de clienți excepționali cum ar fi: Autoliv Romania S.A., Romcarton S.A., Martens S.A., CIE Matricon S.A., IMSAT-CUADRIPOL S.A.

Obiectivul principal al serviciului de management energetic oferit de compania Quartz Matrix il reprezintă creșterea eficienței energetice și reducerea consumurilor de energie prin responsabilizarea compartimentelor din organizație de problemele energetice și dezvoltarea și utilizarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice în companiile interesate.

Concret, managerul energetic asigură suportul decizional pentru reducerea consumurilor energetice și a facturii electrice a beneficiarilor, în concordanță cu normele europene.

mapaa

Referințe

Activitățile unui manager energetic:

 • Realizează declarația ANRE de consum total de energie

 • Elaborează chestionarul ANRE de analiză energetică

 • Prelucrează datele din sistemul de evidenţă şi monitorizare a consumurilor energetice

 • Instruieşte personalul de exploatare referitor la culegerea datelor de importanţă deosebită

 • Colaborează cu structura responsabilă de aparatele de măsură şi control din cadrul beneficiarului pentru stabilirea unui set minimal de date de importanţă deosebită a căror corectitudine de măsurare se verifică permanent

 • Participă la întocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului energetic

 • Participă la recepţia lucrării de audit energetic

 • Participă la instruirile organizate de ANRE şi informează în scris conducerea beneficiarului despre problemele discutate în cadrul acestora

 • Analizează stadiul de realizare al programului de măsuri de eficienţă energetică şi monitorizează implementarea măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta

 • Coordonează elaborarea programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice conform modelului aprobat prin decizie a ANRE; propune măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii

 • Calculează şi analizează indicatorii specifici de eficienţă energetică ai beneficiarului; propune măsuri pentru îmbunătăţirea acestor indicatori

 • Asistă conducerea executivă a beneficiarului în analizele energetice organizate cu departamentele de producţie pentru problemele energetice

 • Participă la procesele de achiziţie a echipamentelor eficiente energetic şi verifică încadrarea acestora în cerinţele stabilite de regulamentele europene de ecoproiectare

 • Acordă consultanţă privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică

 • Reprezintă persoana de contact a beneficiarului în relaţia cu ANRE pe probleme de eficienţă energetică

 • Întocmeşte rapoarte privind eficienţa energetică solicitate de beneficiar. Aceste rapoarte pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor echipamente eficiente energetic etc.

 • Elaborează analiza eficienței și performanței energetice

 • Propune măsuri de creștere a eficienței energetice

Ciclul managerial

Ciclul managerial prezentat în figura de mai jos reprezintă sinteza proceselor deosebite de
colaborare ce s-au realizat sau se derulează cu partenerii noștri în urma efectuării unui
management energetic eficient.

round_m_en