Referinţe

e-NET | Sistem Monitorizare Consumuri Energetice

KMR | Sistem Management Mentenanță

Back-up energetic

Audit energetic industrial

Manager energetic

Studii de fezabilitate, studii tehnice

Portofoliul Quartz Matrix în domeniul eficienței energetice în industrie

AZOMUREȘ S.A., cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din Europa Centrală și de Est, a investit în ultimii ani sute de milioane de euro în retehnologizarea echipamentelor din cadrul fabricii.

Pentru implementarea unei soluții de eficientizare energetică a gospodăriilor de pompare a apei recirculate din cadrul secțiilor de producție, compania a apelat la echipa noastră pentru realizarea unui studiu de soluție. Pentru a stabili punctele din instalație unde era necesară intervenția am realizat o serie de măsuratori, iar în urma analizei am propus înlocuirea unei electropompe alimentată de pe medie tensiune, de pe fiecare recirculară în parte, cu o pompă nouă acționată de un motor de eficiență IE3, alimentat pe joasă tensiune și controlat de un convertizor de frecvență.

Soluția recomandată de echipa noastră, una din cele patru propuse pentru fiecare recirculară analizată în studiu, duce la sporirea siguranței în funcționare, reglajul fin al necesarului de apă, recuperarea investiției într-o perioadă scurtă de timp și o economie importantă de energie.

Client: AZOMUREȘ S.A.

 

Pentru CRH CIMENT ROMANIA S.A. – uzina Medgidia am realizat un studiu de soluție în vederea creșterii eficienței energetice a sistemului de producere, transport și consum a aerului comprimat prin implementarea unui sistem de monitorizare și contorizare a consumului de energie electrică a compresoarelor și a debitelor de aer comprimat. În funcție de soluția aleasă din soluțiile prezentate în studiu se vor putea implementa între 60 și 91 de puncte de măsură pe principalii consumatori energetici, cu posibilitatea extinderii rețelei și montarea de puncte suplimentare de măsură în viitor. În plus față de soluțiile oferite pentru scopul studiului, echipa noastră a propus și soluții de reducere imediată a consumului prin identificarea exactă a instalațiilor cu scăpări de aer, reglarea anumitor parametri și înlocuirea unor sisteme de producere a aerului comprimat care funcționau deficitar cu unele noi, de performanțe superioare, cu motoare acționațe prin convertizoare de frecvență, totalul soluțiilor generând economii de energie 1152,5 MWh/an.

Client: CRH CIMENT ROMANIA S.A.

Clientul își desfășoară activitatea în domeniul producției de componente auto, iar controlul asupra costului final de producție a produselor reprezintă un element cheie pentru competitivitatea în piață. Clientul avea nevoie de un sistem care să-i ofere date în timp real despre consumurile de energie electrică, astfel încât să știe cu exactitate cât reprezintă costul cu energia electrică în costul total de producție al produselor.

Pentru controlul costurilor cu energia electrică, am recomandat instalarea la nivelul de distribuție, cât și la cel de utilaj a sistemului e-Net® care realizează monitorizarea consumurilor energetice. În 2011 clientul a implementat în fabrică sistemul e-Net® pentru un număr de 20 de puncte de măsură ce vizau cei mai mari consumatori de energie din fabrică. De la an la an, convins de beneficiile obținute în urma implementării e-Net®, a extins sistemul până la un număr de peste 900 puncte de măsură care la momentul de față monitorizează integral consumul de energie electrică din fabrică. Astfel, prin utilizarea e-Net® clientul realizează managementul eficient al costurilor cu energia electrică, are controlul costurilor cu energia în costul final al produselor și a eficientizat costurile cu energia electrică.

„DELPHI DIESEL România SRL a colaborat cu QUARTZ MATRIX SRL în implementarea sistemului de management energetic pentru monitorizare consumatori industriali și instalații de aer comprimat. Prin prezenta dorim să confirmăm calitatea muncii și competența profesională a specialiștilor Quartz Matrix care au proiectat și executat o soluție adecvată nevoilor noastre. Dorim să evidențiem calitatea serviciilor oferite privind instalarea echipamentelor și a suportului tehnic acordat post-implementare, rapoartele efectuate pe specificul nostru de activitate. Suntem conștienți de complexitatea lucrării pe care ați executat-o la sediul companiei noastre și contăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră pentru oferirea de suport tehnic ori de câte ori va fi nevoie. Astfel, recomandăm compania Quartz Matrix și celorlalte companii pentru buna identificare a soluțiilor de care am avut nevoie, pentru buna execuție și încadrarea la timp în termenele de execuție. Menționăm că proiectul a fost implementat fără nici un incident, echipa de implementare s-a adaptat la condițiile noastre de lucru, au efectuat implementarea fără a întrerupe producția planificată în Delphi. De asemenea, punerea în funcțiune și funcționarea echipamentelor au fost realizate cu succes.” (Sebastian RUSU, Facility Manager, Delphi Diesel Systems România)

Client: DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA

Fabrica a înregistrat o modernizare continuă care a implicat creșterea numărului de utilaje necesare în producție și totodată creșterea volumului de producție. Dincolo de efectele pozitive ale modernizării, aceasta a condus către imposibilitatea urmăririi consumurilor de energie electrică pe secții și linii de producție. Astfel, fabrica avea nevoie de un sistem care să ofere în timp real date despre consumurile de energie electrică. În urma auditului energetic efectuat de echipa Quartz Matrix, s-a recomandat instalarea sistemului de management energetic e-Net® pentru sistemul de distribuție a energiei electrice către liniile de producție. Soluția aplicată cuprinde o structură flexibilă de măsurare a consumurilor de energie electrică, având la dispoziție o rețea de date RS485 pentru 27 de puncte de masură energie electrică pentru magistralele de distribuție și tablourile de forță care au contoare trifazate electronice, prevăzute cu comunicație serială RS485. Prin utilizarea e-Net® clientul urmărirește consumurile de energie electrică la nivel de centre de consum și punct de alimentare, optimizează timpul de lucru prin centralizarea datelor din teren.

Client: Producător electrocasnice

În urma efectuării unor măsurători/calcule/analize complexe în punctele cheie ale sistemului de distribuție și consum, soluțiile identificate s-au concretizat în planul de măsuri și acțiuni pentru creșterea eficienței energetice, unele dintre acestea fiind:

– Eliminarea pierderilor de aer comprimat la nivelul elementelor uzate din rețeaua de distribuție aer comprimat, generând economii de energie electrică de 426,24 MWh/an;

– Compensarea factorului de putere în fiecare post de transformare, oferind astfel soluția optimă de reducere a costurilor la factură cu plata energiei reactive de 17.000 euro/an;

– Refacerea stratului de izolație termică a conductelor de transport abur tehnologic identificate la inspecția termografică, generând economii de energie de 332,65 MWh/an;

– Reglarea coeficientului de exces de aer la cazanele de abur, generând economii de energie de 65,17 MWh/an.

Client: ROMAERO S.A.

Pentru bilanțul electroenergetic, conturul de bilanț s-a stabilit la nivelul posturilor de transformare, tablourilor locale de alimentare a consumatorilor unde s-au realizat măsurători pe fiecare plecare activă.

Pentru bilanțul termoenergetic conturul de bilanț s-a stabilit la nivelul cuptoarelor, schimbătoarelor de căldură și magistralelor de abur de 35 bar, 16 bar și 6 bar.

În urma măsurătorilor și a auditului, echipa noastră a propus măsuri care conduc la o economie totală de energie de 48887,57 TEP/AN.

Client: LUKOIL PETROTEL S.A. – PLOIEȘTI