KMR IoT

Sistem management mentenanță utilaje

informații comerciale cu potențial interes pentru mine, despre produsele, soluțiile și serviciile din portofoliul SC QUARTZ MATRIX SRL, conform Declarației privind confidențialitatea datelor. În baza acestui acord voi primi informări si materiale promoționale, până la solicitarea mea de dezabonare

KMR este un sistem pentru managementul mentenanței ce integrează tehnologii IoT (Internet of Things), destinat planificării și organizării activității de mentenanță a echipamentelor dintr-o fabrică, companie sau clădire de birouri.

Rolul său principal este de a organiza eficient întreaga activitate de mentenanță și de a oferi personalului responsabil control asupra echipamentelor, materialelor, activităților și costurilor asociate mentenanței. KMR pune accent pe preluare automată de la echipamente / utilaje a informațiilor utile pentru managementul mentenanței: timpul de funcționare, vibrațiile, temperatura, nivelul, debitul și concentrația.

kmr_s_monitor

Referințe

etnis-logo

Implementare sistem mentenanță KMR IoT pentru monitorizare parametri de funcționare

Pentru a menține standardele de calitate și a oferi cele mai bune servicii clienților, compania ETNIS a căutat soluții care să îi permită urmărirea stării și a valorilor, precum și controlul parametrilor din sistemele de încălzire. Totodată, să se primească alerte asupra defectelor echipamentelor din instalații și să fie transmise alarme pentru a se putea interveni prompt….

Sistemul de mentenanță utilaje KMR

Utilaje și echipamente

Mentenanță corectivă

Mentenanță preventivă și predictivă

Planificarea activității de mentenanță

Planificarea activității de mentenanță

Înregistrarea orelor de funcționare

Tehnicieni

Alocare sarcini de lucru pentru tehnicieni (tichete, solicitări)

Acces la resurse: manual service, istoric intervenții, situații similare

Alerte, notificări și informații în timp real

Mobilitate - interfață web (laptop / tabletă / telefon)

Rapoarte

Rapoarte sarcini de lucru alocate tehnicieni (tichete / solicitări)

Rapoarte materiale: top costuri, top utilizări

Rapoarte utilaje: costuri revizii, număr revizii

Rapoarte revizii / intervenții: top costuri, întârziate, planificate

Materiale mentenanță și intervenții

Controlul costurilor

Controlul stocurilor

Planificarea materialelor necesare

Aplicația KMR:

kmr_s_app1

Configurabil pe
roluri și permisiuni
pentru personalul
participant la
mentenanță

kmr_s_app2

Modul de ticketing –
alocare sarcini de
lucru tehnicieni
(tichete / solicitări)

kmr_s_app3

Mentenanță
preventivă și
predictivă

kmr_s_app4

Rapoarte
diversificate revizii,
intervenții, utilaje,
materiale, sarcini
de lucru alocate

kmr_s_app5

Alerte, notificări și
informații în timp
real

kmr_s_app6

Mobilitate interfață
web (laptop,
tabletă, telefon)

CARACTERISTICI

Managementul
echipamentelor

Bază de date completă cu toate echipamentele supuse activității de mentenanță/reparații. Adăugați aici toate echipamentele cu informații despre: denumire, număr inventar, locație, perioadă de garanție, data punerii în funcțiune, contor de funcționare, imagini, date suplimentare de interes

Managementul reviziilor/intervențiilor

Planificarea și managementul mentenanței/intervențiilor pentru fiecare echipament: tip revizie/mentenanță, tehnician/furnizor responsabil, dată, alertare, status, diagnostic, sarcini, materiale folosite, documente asociate, costuri

Managementu mentenanței preventive și predictive

Aplicația are capabilitatea de a te atenționa înainte ca un utilaj să se defecteze. Totul se realizează conform unui plan de lucru configurat în prealabil în aplicație.

Managementul
materialelor

Acces în timp real la informații actualizate despre materialele necesare pentru mentenanță/reparații: denumire, producător, stoc existent, preț. Listele de materiale se pot importa și exporta din fisiere Excel

Raportare

Pot fi generate 10 tipuri de rapoarte pentru:

•&nbsp&nbspmateriale pot fi pe: top utilizări, top costuri, detalii utilizare material
•&nbsp&nbspechipamente: top număr revizii, top costuri revizii, detalii revizii echipament
•&nbsp&nbsprevizii/intervenții: top costuri, revizii/intervenții întârziate, revizii ce urmează conform contorului de funcționare, situații similare
•&nbsp&nbspsarcini de lucru alocate tehnicienilor: tichete și solicitări, manuale de utilizare a echipamentelor, manuale de service, procese verbale, istoricul reviziilor și intervențiilor pentru fiecare echipament.

ADRESABILITATE

kmr_s_bb

Producători industriali

kmr_s_bb

Universități, școli

kmr_s_bb

Firme de curierat

kmr_s_bb

Office

kmr_s_bb

Administrație publică

kmr_s_bb

Spitale, policlinici

kmr_s_ipad

BENEFICII

Planificare, monitorizare și implementare eficiență

Adio hârtii, dosare stufoase sau fișiere cu planificarea lucrărilor de mentenanță sau intervenții! Managementul mentenanței se face acum extrem de simplu, rapid și eficient. Aveți acces la informațiile care vă interesează în orice moment pentru a lua eficient decizii rapide.

Mentenanță preventivă și predictivă

Asigurați funcționarea continuă a echipamentelor și reduceți downtime-ul. Preveniți apariția defecțiunilor accidentale, reduceți uzura componentelor dinamice și statice. Reduceți costurile totale de mentenanță prin monitorizarea stării tehnice a echipamentelor și comportării acestora în timp , în vederea stabilirii necesarului de lucrări de la prima reparație planificată.

Control asupra activității

Aveți o imagine de ansamblu asupra activității de mentenanță, precum și informații specifice fiecărei acțiuni implementate sau planificate. Aveți control deplin asupra întregii activități (echipamente, materiale, responsabili) și asupra costurilor implicate.

Modul de ticketing

Reduceți timpul de răspuns prin alocarea sarcinilor de lucru către tehnicieni (tichete / solicitări), evaluați personalul și întocmiți rapoarte de activitate. Distribuiți în mod echilibrat sarcinile și monitorizați eficient activitățile și productivitatea angajaților.

Utilajele înregistrate în sistemul KMR sunt asociate unui QR Code unic care odată scanat permite tehnicienilor logați în sistem să înceapă rezolvarea tichetelor atribuite per fiecare utilaj. Astfel este înregistrată activitatea angajaților și statusul tichetelor.

Pe lângă gestionarea tichetelor, simpla scanare a QR Codului oferă angajaților autorizați acces instant la informații despre utilaj (specificațiile tehnice, istoricul mentenanței, ore de funcționare, status revizie, manuale de utilizare și orice alt material necesar pentru desfășurarea activității).

Arhivare și istoric al activității

Arhivați în aplicație orice material pe care il considerați util pentru activitatea de mentenanță - manuale de utilizare a echipamentelor, manuale de service, procese verbale etc. Aveți acces rapid și facil la istoricul reviziilor și intervențiilor pentru fiecare echipament. Astfel vă puteți stabili cu ușurință necesarul de materiale și lucrări în funcție de situațiile de la reparațiile anterioare.

Raportare specifică

Realizați analize și luați decizii pe baza rapoartelor specifice generate de aplicație, informații extrem de utile pentru: management, departamentul economic și departamentul de mentenanță.

kmr_s_bb

Validați calitatea activităților de lucru. Puteți detecta rapid echipamentele cu defecțiuni frecvente, pot fi identificate acțiuni abuzive sau irelevante, zonele ce dau cele mai bune rezultate și care sunt zonele în care se înregistrează pierderi

kmr_s_bb

Gestionați inventarul și raportarea bugetului în funcție de necesități

kmr_s_bb

Puteți afla informații legate de echipamentele mai eficiente sau mai slabe în funcție de cele care produc cele mai multe cheltuieli de întreținere (top cheltuieli, top utilizări, top revizii etc.)

kmr_s_bb

Optimizați activitatea angajaților și producția utilizând previzionate

kmr_s_bb

Analizați impactul măsurilor implementate

kmr_s_bb

Dovediți eficiența în management și producție a companiei pentru atragerea de noi contracte

kmr_s_ipad_monitor

Mobilitate

Tot timpul informat în timp util cu privire la activitatea desfășurată. Intervenții rapide pentru corectarea neregularităților. Aplicația dispune de interfață web ce vă permite acces la informații în permanență de oriunde este internet, indiferent dacă utilizați calculator, tabletă sau telefon mobil.

Notificări și alerte E-MAIL + SMS

Simplificați procesul și creșteți rapiditatea efectuării intervențiilor de lucru. Aveți acces în timp real la informații / decizii, aveți siguranța că informațiile exacte și detaliate sunt transmise către persoanele potrivite, la momentul potrivit.

Referințe:

kmr_s_artifex
”Prin utilizarea KMR la Artifex, am reușit să ne atingem obiectivele propuse: un registru detalitat al tuturor echipamentelor noastre, un plan de întreținere preventivă și reducerea costurilor cu mentenanța. Pe tot parcursul procesului de consultanță, am avut parte de suport atât din partea echipei de vânzări, cât și pe parte tehnică, beneficiind în final de instruirea necesară pentru utilizarea eficientă a aplicației.”